Budowa całorocznego targowiska „Mój Rynek” w Polanowie

Budowa całorocznego targowiska „Mój Rynek” w Polanowie

Umowa o dofinansowanie Nr 00002-65171-UM1600001/17 z dnia 11.10.2017r.  operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wydatki kwalifikowalne (wartość ogółem): 1.569.291,16
Dofinansowanie projektu: 998.539,00
Terminy realizacji projektu: 09.2019

Cel inwestycji: Stworzenie ogólnodostępnego miejsca konkurencyjności i promocji, w szczególności produktów rolno-spożywczych, poprzez budowę całorocznego targowiska „Mój Rynek” w Polanowie przy ulicy Stawnej wraz z infrastrukturą.
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności  odwodnienie terenu, przyłącza wod-kan, ułożenie kostki brukowej na całej powierzchni targowiska. Powierzchnia handlowa stanowić będzie ponad 400m2, a połowa powierzchni zostanie zadaszona wiatami stalowymi. Wyznaczone zostaną miejsca do handlu bezpośredniego z samochodu. Na terenie targowiska wybudowany zostanie parking dla samochodów w tym miejsca dla niepełnosprawnych.  Na targowisku stanie kontener biurowo-socjalny z toaletami. Teren zostanie ogrodzony. Planuje się również usytuowanie wiaty z wózkami, pojemniki na odpady segregowane, ławki i stojaki na rowery.

2018-08-30 13:07:42


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa