Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie

Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie

Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0004/17-00 z 02.08.2017 zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
Wydatki kwalifikowalne: 2.993.542,49
Dofinansowanie projektu: 2.465.182,16
Terminy realizacji projektu: 2018 - 2019

Opis inwestycji
Do końca października  2018r. w miejscu starego budynku przystanku autobusowego w Polanowie przy ulicy Wolności, powstanie nowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 41 m2, za budynkiem zostanie oddany do użytku parking dla samochodów osobowych oraz droga rowerowa do ulicy Stawnej.  Na terenie Centrum Przesiadkowego, będzie można przesiąść się z samochodu osobowego lub roweru i kontynuować przejazd transportem publicznym lub pieszo. W centrum przesiadkowym można pozostawić rower lub bagaż na czas przebywania w miejscu pracy lub czas konieczny do korzystania z innych usług.
Pod wiatą na terenie Centrum Przesiadkowego powstaną stanowiska dla  rowerów, zamykane szafki pełniących funkcję przechowalni bagażu, siedziska betonowe z elementami drewnianymi. Przewidziano również uporządkowanie nawierzchni wraz z kwietnikami i elementami małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne, oświetlenie i monitoring terenu).
W ramach projektu planowana jest również budowa ok. 9 km dróg rowerowych w kierunkach Jacinki – Polanów oraz Rzeczyca Wielka –Polanów. Na trasie powstaną elementy małej architektury m.in. stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Termin realizacji 10.2019.

2018-08-27 09:48:11


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa