Maluch Plus

MALUCH PLUS

W dniu 18 kwietnia 2017r. Wojewoda Zachodniopomorski udzielił Gminie Polanów wsparcia finansowego na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” „MALUCH PLUS” . Dotacja w wysokości 197.940,000zł zostanie przeznaczona w dużej części na pokrycie wydatków związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki czyli na dostosowanie budynku byłego przedszkola przy ulicy Stawnej na instytucję żłobka.   Prace objęte dotacją to: wymiana pokrycia dachowego, elewacja, napraw kominów, dostosowanie pomieszczenia łazienki, ogrodzenie, wymiana kotła co. Szacunkowy koszt zadania ponad 400 tys.

2017-11-03 09:33:52


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa