Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów

Operacja zakłada budowę ogólnodostępnej, nieodpłatnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Potrzeba realizacji operacji wynika z zidentyfikowanych potrzeb społeczności lokalnej.

Operacja składa się z trzech zadań:
•    Budowa zewnętrznych siłowni fitness w miejscowościach Gminy Polanów: Buszyno, Dadzewo, Powidz i Wietrzno.
•    Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów. Zadanie to zaplanowano do realizacji w miejscowościach: Cetuń, Kępiny, Kościernica, Nadbór, Polanów, Rosocha, Rzeczyca Wielka, Wielin.
•    Zakup ławek i stołów do rekreacji - 7 kompletów, nogi żeliwne, siedziska i oparcia oraz blaty stołów z drewna, z przeznaczeniem dla miejscowości Polanów.
Realizacja operacji spowoduje wzrost atrakcyjności obszaru LSR jako miejsca do życia i wypoczynku, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału, podniesienie jakości życia mieszkańców  Gminy Polanów poprzez stworzenie możliwości do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

2017-10-18 11:30:38


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa