Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 został przyjęty

Rada Miejska w Polanowie w dniu 20 września 2017 roku uchwałą nr XLll/222/17 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.

2017-10-03 11:01:31


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

2017-09-19 14:16:14


Informacja podsumowująca przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023"

Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Polanów w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji odbyły się w terminie od 28 lipca 2017r. do 28 sierpnia 2017r.

2017-08-30 14:51:12


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023 - prezentacja

Prezentacja na spotkania z mieszkańcami gminy Polanów.

Załączniki

2017-08-24 12:00:53


Raport z eventu animacyjnego w Chociminie

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 zawartą pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 28 lipca 2017r. w Chociminie piąty z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie  Lokalnego  Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 28.07.2017r. na terenach zielonych w środku miejscowości przy głównej drodze w Chociminie  i  trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 24:00.
W godzinach 16-18 oraz 20-24 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu. W evencie uczestniczyło około 100 osób. Event był ogólnodostępny, niebiletowany.

 

2017-08-24 11:47:21


Raport z eventu animacyjnego w Cetuniu

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 zawartą pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 21 lipca 2017r. w Cetuniu czwarty z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie  Lokalnego  Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 21.07.2017r. na terenach rekreacyjnych przy boisku w Cetuniu  i  trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 24:00. W godzinach 16-18 oraz 20-24 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu w centrum miejscowości. W evencie uczestniczyło około 100 osób. Event był ogólnodostępny, niebiletowany.

 

2017-08-23 09:04:12


Raport z eventu animacyjnego w Nacławiu

2017-08-09 13:23:59


Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Polanów i innych interesariuszy procesu rewitalizacji w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Informujemy, że konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczną  się w dniu 28 lipca 2017r. i potrwają do dnia 28 sierpnia 2017r.

Miejscem składania ankiet jest Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów:

  1. Sekretariat, pokój nr 5 (forma papierowa ankiety),
  2. przesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-mail: rewitalizacja@polanow.eu (forma elektroniczna ankiety).

Informujemy, że otwarte spotkania z mieszkańcami i innymi interesariuszami wraz z publiczną prezentacją projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Miejscowość Data Godzina Miejsce spotkania
Polanów Wtorek, 22 sierpnia 2017r. 17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów
Nacław Środa, 23 sierpnia 2017r. 17.00 Świetlica Wiejska w Nacławiu
Rzeczyca Wielka Środa, 23 sierpnia 2017r. 19.00 Świetlica Wiejska w Rzeczycy Wielkiej
Cetuń Czwartek, 24 sierpnia 2017r. 17.00 Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu
Chocimino Czwartek, 24 sierpnia 2017r. 19.00 Świetlica Wiejska w Chociminie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią konsultowanego dokumentu.

2017-08-16 19:10:23


Raport ze spacerów studyjnych, które odbyły się w dniach 4-7 lipca 2017

Raport ze spacerów badawczych

2017-07-28 12:10:31


Raport z eventu animacyjnego w Rzeczycy Wielkiej

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 1 lipca 2017r. w Rzeczycy Wielkiej DRUGI z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 1.07.2017r. i trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 0:00. W godzinach 16-18 oraz 20-0.00 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu, przy świetlicy wiejskiej, która dawała schronienie uczestnikom przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Event był ogólnodostępny, niebiletowany. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych mieszkańcy licznie przybyli na miejsce imprezy. W kulminacyjnym momencie imprezy na placu bawiło się ok. 300 mieszkańców. Przez cały czas trwania wydarzenia (pomimo deszczu) płonęło ognisko doglądane przez jednego z mieszkańców, przy którym pieczono kiełbaski.

Raport z eventu animacyjnego w Rzeczycy Wielkiej

2017-07-27 15:36:25


Raport z eventu animacyjnego w Polanowie

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 24 czerwca 2017r. w Polanowie pierwszy z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 24.06.2017r. i trwało 10 godzin od godz. 16:00 do 2:00. W godzinach 16-18 oraz 20-2 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu, nad Zalewem, gdzie wielki namiot dawał schronienie uczestnikom przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. W evencie uczestniczyło około 600 osób. Event był ogólnodostępny, niebiletowany.

Raport z eventu animacyjnego w Polanowie

2017-07-27 13:02:41


Raport z warsztatów, które odbyły się na terenie Gminy Polanów w dniach 21 czerwca - 3 lipca

Raport z warsztatów, które odbyły się na terenie Gminy Polanów w dniach 21 czerwca - 3 lipca

2017-07-27 11:24:37


Spacery studyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w

SPACERACH STUDYJNYCH PO OBSZARZE REWITALIZACJI W GMIINIE POLANÓW

 

Cel spacerów

Zebranie opinii mieszkańców podobszarów rewitalizacji oraz pozostałych interesariuszy nt. problemów oraz oczekiwań dot. rewitalizacji.

Lokalizacja i terminy spacerów

· Polanów – centrum miasta (ul. Koszalińska, Sławieńska, Wolności, Zamkowa) – termin wtorek 04.07.2017, godz. 13:00

· Rzeczyca Wielka – termin środa 05.07.2017, godz. 15:00

· Cetuń – termin czwartek 06.07.2017 godz. 15:00

· Chocimino – termin piątek 07.07.2017 godz. 15:00

Szczegóły spacerów

Zaproszenie Polanów

Zaproszenie Rzeczyca Wielka

Zaproszenie Cetuń

Zaproszenie Chocimino

2017-06-27 14:16:56


Event animacyjny 28 lipca 2017 r. - Chocimino

2017-06-27 13:14:12


Event animacyjny 21 lipca 2017 r. - Cetuń

2017-06-27 13:11:27


Event animacyjny 14 lipca 2017 r. - Nacław

2017-06-27 13:07:24


Event animacyjny 1 lipca 2017 r. - Rzeczyca Wielka

2017-06-26 15:17:22


Baner projektu

2017-06-26 15:01:21


Rewitalizacja - ankieta

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej rewitalizacji.
Jej celem jest pogłębienie diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023. Rewitalizacja to zestaw działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną, które mają na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach. Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu. Jako tereny, które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji zostały wskazane następujące obszary: Polanów (ulice Wolności, Koszalińska, Sławieńska, Zamkowa), Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka)

http://badania-ipc.pl/index.php/992921?lang=pl

2017-06-20 13:14:58


Zapraszamy na warsztaty w ramach rewitalizacji miasta i gminy Polanów

Chcesz dowiedzieć się czym jest rewitalizacja i jak może zmienić się Twoja miejscowość?
Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych.
Zależy nam na udziale szerokiego grona mieszkańców, reprezentujących różne grupy wiekowe, społeczne i zawodowe.
Celem warsztatów jest krystalizacja pomysłów w projekty, których realizacja poprawi jakość życia mieszkańców, funkcjonalność, estetykę oraz bezpieczeństwo w miejscowości a przede wszystkim zintegruje mieszkańców i wzmocni więzi społeczne.


Terminy i miejsca warsztatów:
Rzeczyca Wielka - 21.06 godz. 16:00 - 21:00 Rzeczyca Wielka nr 4a, świetlica wiejska.
Nacław - 21.06 godz. 16:00 - 21:00 Nacław nr 27b, świetlica wiejska.
Polanów - 22.06 godz. 16:00 - 21:00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów, ul. Wolności 7.
Cetuń - 03.07 godz. 16:00 - 21:00, kawiarnia w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, nr 6.
Chocimino - 03.07 godz. 16:00 - 21:00 Chocimino nr 7, świetlica wiejska.
Program warsztatów:
16:00 - 16: 30 Rewitalizacja na co dzień - przykłady z Polski (projekcje filmów, prezentacja multimedialna)
16:30 - 18:15 Wyznaczenie głównych potrzeb mieszkańców - jak rozwijać współpracę?
18.15 - 18.30 Przerwa
18:30 - 20:00 Pomysły na działania - co możemy zrobić w naszej miejscowości?
20:00 - 20:30 Główne kierunki działań - dyskusja.
20:30 - 21:00 Podsumowanie

Serdecznie zapraszamy.

2017-06-19 15:11:03


Rewitalizacja w mieście i Gminie Polanów - Pierwsze spotkania z mieszkańcami za nami

W dniach 29-31 maja w Polanowie, Chociminie, Cetuniu, Nacławiu i Rzeczycy Wielkiej odbyły się na pierwsze spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023. Opracowanie tego strategicznego dokumentu realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji rozpoczęto od pozyskania danych i pogłębionej analizy danych statystycznych wszystkich sołectw Gminy Polanów oraz wszystkich ulic miasta Polanowa. Z analizy tej wynika, że zdegradowanymi obszarami na terenie Gminy Polanów są miejscowości: Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka oraz centrum Polanowa – ulice Koszalińska, Wolności, Sławieńska i Zamkowa. Obszary zdegradowane to takie obszary, na których występuje koncentracja utrwalonych problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych oraz przestrzennych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, uzależnienia, depopulacja – ubywanie ludności, starzenie się społeczności, zły stan infrastruktury lub niedostosowanie infrastruktury do obecnej funkcji, brak kapitału społecznego, niski poziom przedsiębiorczości. W/w miejscowości uznane za zdegradowane będą poddawane procesowi rewitalizacji.
Kolejnym etapem realizacji projektu będą w miesiącach czerwiec - lipiec br. badania społeczne mieszkańców (ankietowanie mieszkańców poprzez wywiady telefoniczne, osobiste rozmowy z ankieterami, ankiety składane on-line), indywidualne wywiady pogłębione, eventy animacyjne, spacery studyjne. Odbędą się także warsztaty, na których zostanie wspólnie z interesariuszami wypracowana koncepcja działań rewitalizacyjnych dla poszczególnych miejscowości.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 wykonuje na zlecenie Gminy Polanów Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia a kwestie związane z zagospodarowanie przestrzennym nadzoruje architekt Ewa Jańczak z Pracowni Architektury z Koszalina.

Raport ze spotkań warsztatowych

Prezentacja na warsztaty

Podstawowe dane o rewitalizacji
Rewitalizacja jest stosunkowo nowym podejściem w modelowaniu rozwoju-społeczno gospodarczego. Rolą Gminy Polanów jest koordynacja i odpowiednie zaprogramowanie procesu rewitalizacji, ale procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – biorą w niej udział przede wszystkim interesariusze, którym są mieszkańcy, podmioty publiczne, prywatne, pozarządowe. I to ich zaangażowanie jest kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Aby obszar został uznany za zdegradowany muszą występować na nim utrwalone i skumulowane problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, erozja więzi społecznych. Niekorzystnym zjawiskom społecznym towarzyszy zwykle stagnacja gospodarcza spowodowana niskim stopniem przedsiębiorczości, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zły stan techniczny infrastruktury lub braki w infrastrukturze.
Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne a celem rewitalizacji jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia mieszkańców oraz odtworzenie więzi społecznych w rewitalizowanym obszarze.
Rewitalizacja zakłada zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, co oznacza, że oprócz realizacji inwestycji, które są środkiem do celu, rewitalizacji poddawana jest społeczność zamieszkująca dany obszar.
Rewitalizację prowadzi się w oparciu o Lokalny lub Gminny Program Rewitalizacji.
Rewitalizacja musi mieć partycypacyjny charakter. Polega on na tym, że proces programuje się, prowadzi i ocenia przy aktywnym udziale interesariuszy. Służą temu konsultacje społeczne i spotkania z interesariuszami.
Istnieje szereg ograniczeń w wyborze obszarów do rewitalizacji. Gmina nie może swobodnie decydować, które obszary chce rewitalizować a których nie. Rewitalizacji mogą być poddane wyłącznie obszary, które są zdiagnozowane jako zdegradowane. Diagnoza opiera się na pogłębionej analizie danych statystycznych, spotkaniach z mieszkańcami i opiniach ekspertów.
Działania rewitalizacyjne muszą być skoncentrowane terytorialnie i dotyczyć wybranego, niewielkiego obszaru gminy. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.

2017-06-19 15:02:10


Rewitalizacja w mieście i gminie Polanów. Pierwsze spotkania z mieszkańcami

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz inne osoby zainteresowane procesem rewitalizacji na pierwsze spotkania informacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.
Spotkania odbędą się:
- w Polanowie w dniu 29 maja (poniedziałek) godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów,
- w Chociminie w dniu 30 maja (wtorek) godzina 17.00 w świetlicy wiejskiej,
- w Cetuniu w dniu 30 maja (wtorek) godzina 19.15 w świetlicy DPS Cetuń,
- w Nacławiu w dniu 31 maja (środa) godzina 17.00 w świetlicy wiejskiej,
- w Rzeczycy Wielkiej w dniu 31 maja (środa) godzina 19.15 w świetlicy wiejskiej.
Rewitalizacja jest stosunkowo nowym podejściem w modelowaniu rozwoju-społeczno gospodarczego. Rolą Gminy Polanów jest koordynacja i odpowiednie zaprogramowanie procesu rewitalizacji, ale procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina - biorą w niej udział przede wszystkim interesariusze, którym są mieszkańcy, podmioty publiczne, prywatne, pozarządowe. I to ich zaangażowanie jest kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji.


Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Aby obszar został uznany za zdegradowany muszą występować na nim utrwalone i skumulowane problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, erozja więzi społecznych. Niekorzystnym zjawiskom społecznym towarzyszy zwykle stagnacja gospodarcza spowodowana niskim stopniem przedsiębiorczości, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zły stan techniczny infrastruktury lub braki w infrastrukturze.
Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne a celem rewitalizacji jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia mieszkańców oraz odtworzenie więzi społecznych w rewitalizowanym obszarze.
Rewitalizacja zakłada zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, co oznacza, że oprócz realizacji inwestycji, które są środkiem do celu, rewitalizacji poddawana jest społeczność zamieszkująca dany obszar.
Rewitalizację prowadzi się w oparciu o Lokalny lub Gminny Program Rewitalizacji.
Rewitalizacja musi mieć partycypacyjny charakter. Polega on na tym, że proces programuje się, prowadzi i ocenia przy aktywnym udziale interesariuszy. Służą temu konsultacje społeczne i spotkania z interesariuszami.
Istnieje szereg ograniczeń w wyborze obszarów do rewitalizacji. Gmina nie może swobodnie decydować, które obszary chce rewitalizować a których nie. Rewitalizacji mogą być poddane wyłącznie obszary, które są zdiagnozowane jako zdegradowane. Diagnoza opiera się na pogłębionej analizie danych statystycznych, spotkaniach z mieszkańcami i opiniach ekspertów. Z analizy danych statystycznych dla całej Gminy Polanów i wszystkich ulic miasta Polanowa wynika, że zdegradowanymi obszarami na terenie Gminy Polanów są miejscowości: Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka oraz centrum Polanowa.
Działania rewitalizacyjne muszą być skoncentrowane terytorialnie i dotyczyć wybranego, niewielkiego obszaru gminy. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Po wyznaczeniu obszarów zdegradowanych w miesiącach czerwiec - lipiec 2017r. odbędą się badania społeczne, eventy animacyjne i warsztaty na których zostanie wspólnie z interesariuszami wypracowana koncepcja działań rewitalizacyjnych dla poszczególnych miejscowości.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 63.900 zł. Szacowana wartość całego projektu wynosi 71.000 zł. Celem projektu jest zaplanowanie procesu rewitalizacji zdegradowanych miejscowości na terenie Gminy Polanów a planowanym do osiągnięcia efektem jest kompleksowe rozwiązanie problemów społecznych, funkcjonalno-przestrzennych i infrastrukturalnych na obszarach poddawanych rewitalizacji.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach.

2017-05-25 00:00:00


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa