Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Polanowie

Zakończenie Rewitalizacji Rynku Miejskiego w Polanowie

W ostatnich latach miasto Polanów przeszło znaczącą przemianę dzięki realizacji projektu rewitalizacji Rynku Miejskiego. To inicjatywa, która stała się możliwa dzięki pozyskaniu znaczącej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Odbudowa serca miasta kosztowała ponad 4 mln zł, przy czym aż 85% środków pochodziło z unijnych źródeł.

Projekt rewitalizacji miał na celu przywrócenie dawnej świetności rynkowi miejskiemu i jego otoczeniu, które przez lata służyło jedynie jako lokalny parking i plac targowy. Przemiana miała na celu nadanie temu obszarowi nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych. Zakres prac objął wymianę nawierzchni placu, budowę elementów małej architektury, w tym urokliwej fontanny posadzkowej, a także stworzenie nowego budynku integracji społecznej, który miał być centrum aktywności społecznej i kulturalnej.

Jednym z kluczowych elementów projektu była modernizacja ulicy Zamkowej oraz otoczenia zabytkowego kościoła. 

Inwestycja, rozpoczęta kilka lat temu, zakończona została pod koniec 2022 roku. Rewitalizacja Rynku Miejskiego przyczyniła się nie tylko do poprawy jakości życia w mieście, ale także do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. 

Rynek Miejski w Polanowie stał się teraz sercem miasta w pełnym tego słowa znaczeniu. To miejsce spotkań, kultury, rekreacji i edukacji, które przyciąga zarówno lokalną społeczność, jak i gości spoza miasta. Rewitalizacja tego historycznego obszaru jest doskonałym przykładem, jak unijne środki pomocowe mogą przyczynić się do ożywienia i rozwoju miast, przywracając jego dawną świetność w nowoczesnym wydaniu.

wartość projektu
4 097 912,49 zł
dofinansowanie
3483225,55 zł
dofinansowanie ze środków EFRR
3 073 434,31 zł
dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa
409 791,24 zł

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie
9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

2023-09-28 13:30:09


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa