Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nacław i Żydowo

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nacław i Żydowo

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nacław i Żydowo

Nazwa Funduszu: Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowita wartość projektu: 909.314,42 zł

Wydatki kwalifikowalne: 909.314,42 zł
Wartość dofinansowania: 578.000,00 zł
Okres realizacji: 14.07.2023 – 15.12.2024

Nr umowy o dofinansowanie: 0014-65151-UM1600297/23
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 14 lipca 2023

Cel projektu: Niwelowanie utrudnień i umożliwienie mieszkańcom obszarów wiejskich korzystania z usług publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nacław i Żydowo.


Opis projektu: W ramach zadania zostaną przebudowane dwie drogi gminne w miejscowościach Nacław i Żydowo o łącznej długości 323 m. Na obu drogach zostanie wykonana  nawierzchnia bitumiczna.

2023-09-15 13:35:00


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa