Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Domachowie

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Domachowie

Gmina Polanów otrzymała pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn.”Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Domachowie”.

Świetlica została wyposażona w meble kuchenne wraz z AGD, meble do pracowni multimedialnej, meble do Sali głównej, pracowni multimedialnej oraz w sprzęt komputerowy, gry multimedialne i sprzęt biurowy, wyposażenie plastyczno - rekreacyjne oraz rękodzielnicze.

 

Wartość inwestycji: 189. 559,64 zł  

Dofinansowanie: 111. 950,00 zł

Wkład własny Gminy: 77. 609,64 zł

2023-05-15 09:49:58


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa