Rybactwo i Morze

Zakup rekreacyjnego sprzętu wodnego oraz utworzenie ścieżki historycznej w Polanowie

Miejski Klub Sportowy „Gryf” otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na realizację operacji pn. „Zakup rekreacyjnego sprzętu wodnego oraz utworzenie ścieżki historycznej w Polanowie” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” za pośrednictwem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.  
Zakres inwestycji obejmuje remont i przebudowę ciągu pieszego w ramach ścieżki historycznej przy ulicy Mariańskie Wzgórze w Polanowie poprzez co dokona się:

  • Rozbiórki istniejącego ciągu (schody) i wykonanie nowej nawierzchni ze starobruku wraz z nową balustradą,
  • Umiejscowienia czterech tablic historycznych,
  • Zakupu rekreacyjny sprzętu wodny m.in.  4 rowery wodne, 4 kajaki, 27 kapoków, wózek do transportu kajaka.

Celem operacji jest:  rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w zakresie atrakcji wodnych i stworzenie atrakcji turystycznej odwołującej się do historii miasta poprzez zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego oraz remont i przebudowa ciągu pieszego.
Łączny koszt inwestycji przekroczy 309 tyś, z czego dotacja UE wyniesie: 146 tys. 

 

2023-03-20 15:21:44


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa