Programu Inwestycji Strategicznych edycja 3

Programu Inwestycji Strategicznych edycja 3

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  

Gmina Polanów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/1622/PolskiLad  przeznaczone na realizację Inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach  Bukowo, Świerczyna, Dadzewo.

Dofinansowanie wynosi 3.000.000,00 PLN, wkład własny Gminy Polanów 100.000,00 PLN.
Okres realizacji inwestycji 2023 rok.

 

2022-12-19 14:25:37


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa