Programu Inwestycji Strategicznych edycja 2

Programu Inwestycji Strategicznych edycja 2

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  

Gmina Polanów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/3188/PolskiLad  przeznaczone na realizację Inwestycji pn. Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą. 

Dofinansowanie wynosi 9.000.000,00 PLN, wkład własny Gminy Polanów 1,6 Miliona PLN.

Okres realizacji inwestycji 2023/2024 rok.

 

2022-12-19 14:26:05


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa