Programu Inwestycji Strategicznych edycja 1

Programu Inwestycji Strategicznych edycja 1

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych  

Gmina Polanów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja01/2021/3178/PolskiLad  przeznaczone na realizację Inwestycji pn. Przebudowa 8 dróg gminnych o dł. 3.242 km w miejscowości Polanów wraz z ciągami pieszymi o dł. 0,968km.

Dofinansowanie wynosi 5.000.000,00 PLN, wkład własny Gminy Polanów 1 Milion PLN.

Termin realizacji inwestycji grudzień 2022 roku.

 

2022-12-19 14:26:27


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa