Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego boiska sportowego w Polanowie

Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego boiska sportowego w Polanowie

Umowa o dofinansowanie Nr 2021/0162/9925/SubA/DIS/SP ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawarta z Ministrem Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021 

Wydatki całkowite: 1.212.434,00zł
Dofinansowanie projektu: 606.200,00zł
Terminy realizacji projektu: 2022-2023

Zadanie inwestycyjne polegające na przeprowadzeniu szeregu robót budowalnych, które skutkować będą rozbiórką istniejącego obiektu szatni powstałego w 1945 roku usytuowanego przy stadionie miejskim w Polanowie. W jego miejsce powstanie obiekt szatniowo – sanitarny spełniający normy techniczno – budowlane. Budynek będzie dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej ok.260m2. 


 

2022-02-22 08:42:53


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa