Przebudowa budynku w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie

Przebudowa budynku w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: 
wspieranie działań kulturalnych Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dachu i wykonanie instalacji odgromowej. W wyniku operacji zwiększyła się oferta kulturalna dla mieszkańców gminy Polanów i liczba inicjatyw społecznych. Przebudowa budynku wpłynęła także na poprawę bezpieczeństwa uczestników zajęć i na dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. 

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 04.10.2021r. Planowana wartość na dzień złożenia wniosku to 333.999,07 zł, zaś przyznana pomoc finansowa wynosi nie więcej niż 167.000,00 zł. 
Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w roku 2022.


 

2023-05-23 14:52:08


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa