Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice

Celem operacji pn.: „Przebudowa budowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice” jest poprawa standardu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę nawierzchni drogi. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 468 m drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3553Z do świetlicy wiejskiej w Bożenicach. Przebudowywana droga jest obecnie brukowa z nielicznymi zapadnięciami, jej szerokość wynosi od 3,5 do 4m.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

  • jezdnia – warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego,
  • chodniki z kostki betonowej koloru piaskowego o szerokości od 1,5 do 2,0 m, o grubości 6 cm,
  • zjazdy z kostki betonowej grafitowej o grubości 8 cm,
  • pobocza o szerokości 1 m, gruntowe, pokryte humusem i obsiane trawą,
  • odwodnienie terenu.

Po wykonaniu zadania droga uzyska status drogi gminnej.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 31.05.2016r.

Planowa wartość zadania to 833.072,74 zł a przyznana pomoc finansowa wynosi 430.962 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2016-2017. Przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji planowany jest na miesiąc wrzesień 2016r. a realizacja zadania potrwa do 4 maja 2017r.

2016-09-30 00:00:00


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa