Umowa o dofinansowanie zadań gospodarki wodno-ściekowej podpisana

W dniu 31 maja br. do Polanowa przyjechał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. Celem jego wizyty było zawarcie z Burmistrzem Polanowa - Grzegorzem Lipskim umowy o dofinansowanie w kwocie 1,9 mln zł projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń (pompy głębinowe i rury tłoczne) w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów.

Celem tego projektu jest poprawa poziomu życia mieszkańców 14 miejscowości gminy Polanów (Świerczyna, Bukowo, Domachowo, Cetuń, Krąg, Bożenice, Komorowo, Warblewo, Sowinko, Powidz, Nacław, Kościernica, Garbno, Gołogóra) poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej (8,6 km sieci) w 2 miejscowościach: Świerczyna i Bukowo oraz zakup i wymianę urządzeń w ujęciach wody pitnej w 14 miejscowościach: Świerczyna, Bukowo, Domachowo, Cetuń, Krąg, Bożenice, Komorowo, Warblewo, Sowinko, Powidz, Nacław, Kościernica, Garbno, Gołogóra. Realizacja operacji spowoduje ograniczenie ryzyka wydostania się ścieków bytowych do środowiska, poprawę płynności w dostarczaniu wody pitnej poprzez zmniejszenie awaryjności wyposażenia ujęć wody.

Inwestycja zostanie przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy etap zaplanowany do realizacji do maja 2018r. to skanalizowanie miejscowości Świerczyna. Pozostałe prace zostaną wykonane w drugim etapie, który potrwa do marca 2019r. Szacunkowa wartość wszystkich robót to 4 mln zł.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

2017-06-23 11:19:09