Wyposażenie świetlicy w Domachowie, gmina Polanów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Domachowie, gmina Polanów”  mająca na celu: wdrożenie działań kulturalnych w Domachowie poprzez wyposażenie w sprzęt rekreacyjny, informatyczny, edukacyjny oraz multimedialny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne na terenie Gminy Polanów. Świetlica została wyposażona w meble kuchenne wraz z AGD, meble do pracowni multimedialnej, meble do Sali głównej, pracowni multimedialnej oraz w sprzęt komputerowy, gry multimedialne i sprzęt biurowy, wyposażenie plastyczno- rekreacyjne oraz rękodzielnicze. 
W wyniku operacji realizowany będzie plan działalności kulturalnej, który polegać będzie na wdrożeniu działań edukacyjno-animacyjnych. 


Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 02.05.2022 r. Planowana wartość na dzień złożenia wniosku to: 197 549,01 zł, w tym pomoc finansowa wynosi 125 700,00 zł.
 

2023-11-15 12:24:59