Wyposażenie świetlicy w Domachowie, gmina Polanów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy w Domachowie, gmina Polanów” mająca na celu wdrożenie działań kulturalnych w Domachowie poprzez wyposażenie w sprzęt rekreacyjny, informatyczny, edukacyjny oraz multimedialny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne na terenie Gminy Polanów
Świetlica została wyposażona w meble kuchenne wraz z AGD, meble do pracowni multimedialnej, meble do Sali głównej, pracowni multimedialnej oraz w sprzęt komputerowy, gry multimedialne i sprzęt biurowy, wyposażenie plastyczno- rekreacyjne oraz rękodzielnicze.
W obiekcie świadczone będą ogólnodostępne usługi na rzecz mieszkańców. Na potrzeby prowadzenia zajęć Gmina Polanów zakupiła laptopy, gry multimedialne, materiały plastyczne, maszyny do szycia, wyposażenie do fitnessu, leżaki, stół do tenisa itp. Kuchnię wyposażono w dobrej klasy sprzęt, robot kuchenny, wypiekacz do chleba, parowar, warnik, ekspres ciśnieniowy itp. Zajęcia prowadzić będzie Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na podstawie zawartego Porozumienia z Gminą Polanów, którego celem jest zachowanie zasad realizacji projektów współfinansowanych z PROW.

Wartość operacji ponad 190 tys.
Dotacja PROW 125.700 zł

2023-05-16 15:17:19