Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Polanów

Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader” objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Gmina Polanów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na realizację operacji pn. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Polanów. 

W wyniku operacji zostanie wybudowany:

  • hangar na sprzęt wodny w Polanowie, 
  • plac zabaw w miejscowości Rekowo, 
  • przebudowane place zabaw w miejscowościach Jacinki i Garbno oraz Polanów przy ulicy: Różanej, Mariańskie Wzgórze, Jana Pawła.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Wzmocnienie atrakcyjności gminy Polanów poprzez budowę i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  
Dofinansowanie wynosi 196 522,00 PLN, wkład własny Gminy Polanów 112 329,75 PLN
Okres realizacji inwestycji listopad 2023 roku.
 

2022-12-19 14:14:10