Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.15.00-32-A042/19-00 z 04.10.2021r. zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy 

Wydatki kwalifikowalne: 1.497.875,00
Dofinansowanie projektu: 1.497.875,00
Terminy realizacji projektu: 2022

Inwestycja ma na celu udzielenie grantów właścicielom budynków jednorodzinnych, które zostaną przeznaczone na wymianę istniejącego źródła ciepła na źródło mniej emisyjne oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Kwota grantu dla właścicieli budynków może wynieść 25 tyś (częściowa termomodernizacja z wymianą dotychczasowego źródła ciepła) lub 50 tyś (pełna termomodernizacja z wymianą dotychczasowego źródła ciepła). Zakres robót określać będzie Audyt energetyczny, który każdy właściciel ubiegający się o grant musi przedłożyć wraz ze zgłoszeniem. 

Nabór rusza z dniem 15.01.2022r. 

Celem operacji jest: zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych
 

2022-02-04 18:25:05