Przebudowa budynku w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: 
wspieranie działań kulturalnych Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dachu i wykonanie instalacji odgromowej. 
Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. 

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 04.10.2021r. Planowana wartość na dzień złożenia wniosku to 333.999,07 zł, zaś przyznana pomoc finansowa wynosi nie więcej niż 167.000,00 zł. 
Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w roku 2022.
 

2022-02-04 18:26:27