Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 został przyjęty

Rada Miejska w Polanowie w dniu 20 września 2017 roku uchwałą nr XLll/222/17 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.

2017-10-03 11:01:31