Informacja podsumowująca przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023"

Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Polanów w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji odbyły się w terminie od 28 lipca 2017r. do 28 sierpnia 2017r.

2017-08-30 14:51:12