Raport z eventu animacyjnego w Cetuniu

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 zawartą pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 21 lipca 2017r. w Cetuniu czwarty z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie  Lokalnego  Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 21.07.2017r. na terenach rekreacyjnych przy boisku w Cetuniu  i  trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 24:00. W godzinach 16-18 oraz 20-24 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu w centrum miejscowości. W evencie uczestniczyło około 100 osób. Event był ogólnodostępny, niebiletowany.

 

2017-08-23 09:04:12