Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Polanów i innych interesariuszy procesu rewitalizacji w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Informujemy, że konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczną  się w dniu 28 lipca 2017r. i potrwają do dnia 28 sierpnia 2017r.

Miejscem składania ankiet jest Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów:

  1. Sekretariat, pokój nr 5 (forma papierowa ankiety),
  2. przesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-mail: rewitalizacja@polanow.eu (forma elektroniczna ankiety).

Informujemy, że otwarte spotkania z mieszkańcami i innymi interesariuszami wraz z publiczną prezentacją projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Miejscowość Data Godzina Miejsce spotkania
Polanów Wtorek, 22 sierpnia 2017r. 17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów
Nacław Środa, 23 sierpnia 2017r. 17.00 Świetlica Wiejska w Nacławiu
Rzeczyca Wielka Środa, 23 sierpnia 2017r. 19.00 Świetlica Wiejska w Rzeczycy Wielkiej
Cetuń Czwartek, 24 sierpnia 2017r. 17.00 Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu
Chocimino Czwartek, 24 sierpnia 2017r. 19.00 Świetlica Wiejska w Chociminie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią konsultowanego dokumentu.

2017-08-16 19:10:23