Raport z eventu animacyjnego w Rzeczycy Wielkiej

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 1 lipca 2017r. w Rzeczycy Wielkiej DRUGI z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 1.07.2017r. i trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 0:00. W godzinach 16-18 oraz 20-0.00 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu, przy świetlicy wiejskiej, która dawała schronienie uczestnikom przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Event był ogólnodostępny, niebiletowany. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych mieszkańcy licznie przybyli na miejsce imprezy. W kulminacyjnym momencie imprezy na placu bawiło się ok. 300 mieszkańców. Przez cały czas trwania wydarzenia (pomimo deszczu) płonęło ognisko doglądane przez jednego z mieszkańców, przy którym pieczono kiełbaski.

Raport z eventu animacyjnego w Rzeczycy Wielkiej

2017-07-27 15:36:25