Spacery studyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w

SPACERACH STUDYJNYCH PO OBSZARZE REWITALIZACJI W GMIINIE POLANÓW

 

Cel spacerów

Zebranie opinii mieszkańców podobszarów rewitalizacji oraz pozostałych interesariuszy nt. problemów oraz oczekiwań dot. rewitalizacji.

Lokalizacja i terminy spacerów

· Polanów – centrum miasta (ul. Koszalińska, Sławieńska, Wolności, Zamkowa) – termin wtorek 04.07.2017, godz. 13:00

· Rzeczyca Wielka – termin środa 05.07.2017, godz. 15:00

· Cetuń – termin czwartek 06.07.2017 godz. 15:00

· Chocimino – termin piątek 07.07.2017 godz. 15:00

Szczegóły spacerów

Zaproszenie Polanów

Zaproszenie Rzeczyca Wielka

Zaproszenie Cetuń

Zaproszenie Chocimino

2017-06-27 14:16:56